“We zijn benieuwd wat jullie plan wordt.”

Culturen zijn continu in ontwikkeling, dus een cultuurverandertraject begeleiden is altijd een wat bijzondere vraag. Wie zijn wij om een cultuur te veranderen, en is dat überhaupt te doen? Wil je meer begrijpen van je organisatiecultuur en werkelijk zien wat er speelt in de dynamiek van je organisatie? Onze ervaring is dat het helpt om van binnenuit op 3 elementen beweging te creëren:

  1. Richting geven en verbinden vanuit een emotionele purpose en leidende principes. Wat is waar jullie je aan verbinden samen en hoe werken jullie hier samen aan. Formuleer deze doelen helder en wees transparant over ieders bijdrage hieraan. Waar zeggen jullie ja tegen en waar nee. Niet alles kan in de etalage, en niet alles kan dezelfde aandacht krijgen. Dus zorg dat je SAMEN kiest!
  2. Maak eigenaarschap en verantwoordelijkheid onderdeel van het dagelijks werk praat hierover met elkaar; geef enerzijds ruimte aan medewerkers om initiatief te nemen en te bepalen wat van belang is, en ondersteun ze anderzijds optimaal om inzicht te krijgen in wat ze daarin zelf te ontwikkelen hebben. Persoonlijk leiderschap is een randvoorwaarde om te focussen en verantwoordelijkheid te nemen. We geven incompany programma’s, waarbij we persoonlijk leiderschap koppelen aan de bedoeling en leidende principes van de organisatie.
  3. Nieuwe organisatierituelen; Overleggen, overleggen overleggen…. Herken je ook je volle agenda met afspraken van een uur? En hoe zinvol zijn deze overleggen? Veelal wordt er om de hete brij heen gedraaid en rondgecirkeld over dezelfde onderwerpen. Neem de overlegcultuur en -structuur op de schop; cultiveer dat er besproken wordt waar het werkelijk over gaat. Stop met lang vergaderen en wekelijkse vergadercircuits. Zorg voor diversiteit in (werk)vorm en laat medewerkers die hier talent voor hebben dit breed inzetten. #Overleghackers trainen is een manier die wij gebruikten bij de Landelijke Huisartsen Vereniging, lees hierover meer in het volgende item.
Terug naar overzicht