Wanneer medewerkers aangeven dat ze te weinig betrokken worden of ruimte krijgen, is het belangrijk om te achterhalen wat daaronder ligt. Zomaar zelfsturende teams inrichten en verantwoordelijkheden laag beleggen is te kort door de bocht. Het kan zijn dat teams zo zijn doorgegroeid en in de categorie high performing vallen, en dat ze merken dat hun leidinggevende verdere groei stagneert. Maar het kan net zo goed zijn dat er te weinig kader wordt gegeven, en dat daardoor eerder sprake is van verwaarlozing dan van hoge professionaliteit.

Een helder kader maakt dat er ook ruimte is, en daarbinnen ontstaat vertrouwen. De professionaliteit van medewerkers kan dan de ruimte vullen en 360graden feedbacks zijn de rituelen die gaan zorgen dat een team mooie resultaten kan neerzetten samen. Wij zijn gewend om te werken met thematiek rondom medewerkersparticipatie op de schaal van zelfsturende teams tot en met verwaarloosde organisaties. Het is ons vakmanschap om met onze opdrachtgever een gezamenlijke diagnose te maken en de juiste rake interventies te bedenken.