Wat wij doen

Wij creëren verbinding in organisaties, waarmee succes én geluk centraal komen te staan SoulSearchers ontwikkelt stevige organisatieculturen door te werken aan een heldere emotionele purpose, inzicht in eigen drive van medewerkers en resultaatgerichte, echte ontmoetingen waarin aandacht, focus en persoonlijke drijfveren centraal staan.

Verandering is overal om ons heen. ‘Oude systemen’ staan onder druk en nieuwe, disruptieve business modellen groeien sneller dan ooit. Wat dat precies betekent weet niemand. Deze constante verandering en grote complexiteit vraagt om grote veerkracht, om te vertrouwen op ratio én innerlijk kompas, op verbondenheid met je eigen waarden en die van de organisatie.

In verandertrajecten in organisaties – of het nu om cultuur- of structuurwijzigingen zijn – gaat het wat ons betreft om een collectieve gedragsverandering. We richten ons daarbij op het WAT, de inhoud van het werk (het vakmanschap) én op het HOE. We verbinden de purpose (de bedoeling van de organisatie) met de drive van medewerkers. Onze interventies zijn altijd gericht op het vergroten van de emotionele intelligentie van medewerkers, het stimuleren van verbinding en het doorbreken van automatische patronen in de samenwerking.

Wij faciliteren organisaties die de ambitie (en het lef) hebben om succes én werkgeluk centraal te zetten. Wanneer medewerkers zich meer verbonden voelen met zichzelf en met hun organisatie (doelen), dan komt de ziel terug in de organisatie en de samenwerking. Dat is goed voor het resultaat én het werkgeluk.

Lees meer

Facts & Figures

70% VAN DE MEDEWERKERS IS NIET ‘ENGAGED’ MET ZIJN WERK;
MAAR 8% VAN DE MEDEWERKERS ERVAART WERKGELUK*.

*onderzoek van Gallup, 2013

0%
VAN DE LEIDERS WEET ONVOLDOENDE WAT PERFORMANCE VERGROOT
0%
VAN ORGANISATIEVERANDERTRAJECTEN MISLUKT
0%
VAN DE MEDEWERKERS HEEFT EEN BURNOUT
0%
VAN DE VERGADERINGEN WORDT ‘UITGEZETEN’

Onze aanpak

Wij faciliteren organisaties die de ambitie en het lef hebben om succes èn werkgeluk centraal te zetten. Dat betekent dat wij spannende ontwikkeltrajecten ontwerpen en begeleiden. We doen dit door met de klant mee te reizen en samen op zoek te gaan naar wat er nodig is om de ziel weer terug te krijgen in organisaties, haar professionals en leiders. We faciliteren organisatieontwikkeling, we trainen en coachen. Altijd ervaringsgericht, interactief en werkend met wat er is.

De SoulSearchers aanpak:

is bewezen effectief op performance, veerkracht & werkgeluk

Is een unieke combinatie van Design Thinking, Theory U, Mindfulness & Art of Hosting

faciliteert dat verandering vanuit de mensen in de organisatie komt met blijvende impact als resultaat

is vernieuwend in het creëren van bredere blik & andere context door Mindfulness Based Interventies

Een krachtige organisatie- identiteit ontstaat wanneer je met elkaar werkt vanuit: purpose, de bedoeling, wanneer medewerkers zich verbonden voelen vanuit hun drive met de organisatie(doelen), en wanneer er in sturing en besluitvorming ook echt contact en commitment ontstaat. SoulSearchers kijkt naar en intervenieert op deze drie elementen om zo de performance van de organisatie en het werkgeluk van haar medewerkers te vergroten.

 • Purpose

  De tijd van beheersen en ‘managen’ van verandering is voorbij. De omgeving vraagt een voortdurende aanpassing van organisaties, waarin vaak nog onduidelijk is welke kant het opgaat. Om je als medewerker aan je organisatie te verbinden en om in de grote complexiteit de juiste beslissingen te nemen moet je weten waar de organisatie echt voor staat. Wat is de werkelijke, hogere bedoeling en richting. Het is een misvatting dat dit van leiders alleen moet komen; het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit verhaal helder te krijgen. Om te gaan werken – zoals in het publieke domein wordt gezegd- vanuit De Bedoeling ipv vanuit de systeemwereld. Of zoals in corporates wordt gesteld: vanuit Purpose! Onze interventies bestaan vaak uit collectieve sessies met grote diversiteit aan deelnemers waarin we de context verbreden en de purpose van de organisatie/het team verscherpen. Context, emotionele intelligentie, strategie & gedrag komen hier samen en maken we expliciet.

 • Drive

  De transitie-fase waarin we ons bevinden, daagt ons uit om te vertrouwen op ratio én in verbinding te zijn met ons innerlijk kompas, anders te kijken naar de werkelijkheid en steeds opnieuw te werken met wat er is. Van zowel leiders als medewerkers vraagt dit allereerst dat we automatische patronen doorbreken, emotionele intelligentie verstevigen en creativiteit en veerkracht ontwikkelen. We hebben het over (collectieve) gedragsverandering, waarvoor bewustzijn van je houding en handelen de basis is. Onze interventies zijn trainingen gericht op het ontwikkelen van deze vaardigheden & collectieve sessies om af te stemmen en te doorleven welke verantwoordelijkheid en werkwijze hierbij passen. Experimenteren, reflectie, contact maken, en nieuwe afspraken vastleggen zijn kenmerkend voor onze aanpak.

 • Rituelen

  Veel organisaties zijn of willen op weg naar een lerende cultuur, waarin kaders & eigenaarschap, kracht & kwetsbaarheid, vrijheid & verantwoordelijkheid, fouten maken & leren hand in hand gaan. Dit vraagt verbinding; samen sturen en werken vanuit vertrouwen.

  Onze interventies zijn erop gericht om nieuwe werkvormen en werkwijzen te ontwerpen die bovenstaande verbindingen ondersteunen. Zodat we niet met elkaar rondcirkelen in overleggen die energie kosten, maar samen sturen op wat er daadwerkelijk toe doet. Voorbeelden hiervan zijn een check in/check out, een strategie op 1 A4, een beleidscyclus, een train de trainer programma voor het hosten van overleggen, deep democracy besluitvorming en het ontsluiten van gezamenlijk potentieel in een LAB. Kijk voor meer voorbeelden en uitleg hiervan bij interventies.

  Het Resultaat: effectieve organisatierituelen voor sturing, heelheid, besluitvorming en innovatie die energie geven. Onze interventies zijn o.a. gebaseerd op Design Thinking, Art of Hosting, Theory U en Deep Democracy, en geïnspireerd vanuit de Corporate Antropologie.

Over ons

‘The success of the intervention depends on the interior condition of the intervenior’

Voor ons betekent deze verwachtingsvolle opvatting dat we ons innerlijk kompas dagelijks voeden, dat we met aandacht en creativiteit in contact zijn met onze opdrachtgevers, deelnemers en coachees. We werken met wat er is, en bevragen wat er vermeden wordt.
We ambiëren zelf ook zowel succes als geluk. Werk is belangrijk voor ons, maar net zo goed brengen we tijd met ons gezin, vrienden en familie door. We mediteren en vieren successen (met bubbels). We zijn verbonden met onszelf en de wereld om ons heen. Direct, modern, betrouwbaar, vrij, met hart en ziel en twinkling eyes zijn kenmerken van SoulSearchers.

Alice Read
Alice Read06 20 364 892
Alice houdt zich het liefst bezig met het creëren van wendbare organisaties, waar mensen met plezier werken aan de dingen die ertoe doen. Zie doorziet snel complexiteit op inhoud en gedrag en brengt visie in en samen. Haar passie is om van betekenis te zijn voor anderen en mensen te helpen om weer in contact te komen met hun eigen emotionele drijfveren en waarden. Ze begeleidt organisaties en teams in transformatieve trajecten.

Ze beweegt gemakkelijk tussen lange en korte termijn, inhoud en gedrag, het WAT en HOE, denken en doen, hoofd en hart. Vanuit verbinding weet ze beweging te creëren door samen op zoek te gaan naar wat er echt speelt. Ze combineert hierin kracht en kwetsbaarheid. En durft te benoemen wat er lijkt te zijn, zonder de aansluiting met de ander te verliezen. Een stevige gesprekspartner op niveau wanneer nodig. Door op deze manier samen anders te kijken ontstaat er helderheid en inzicht in waar het echt om gaat.

‘Waar ik van ben? Genieten van het leven, anders kijken, kracht én kwetsbaarheid, zeggen waar het op staat en bespreken waar het over gaat. ‘

Alice heeft meer dan 15 jaar stevige management en trainingservaring. Ze heeft een stevig, generalistisch commercieel profiel, scherp in analyse gecombineerd met hoge mate van sensitiviteit. In diverse managementrollen binnen corporate organisaties heeft ze grote veranderingen aangestuurd en vanuit die hoedanigheid de organisatiedynamiek ervaren. Als ondernemer zet ze de laatste jaren haar kracht en sensitiviteit vooral in om samen met anderen in organisaties te bepalen waar het werkelijk om gaat.

Maartje van Rossum
Maartje van Rossum06 47 398 125
Maartje houdt zich het liefst bezig met organisatievraagstukken waarin de veranderende omgeving iets anders vraagt van de organisatie, en het een puzzel is hoe daar de juiste werkwijze en mindset in te ontwikkelen. Organisaties bestaan uit mensen met bepaalde automatische (gedrags)patronen, werkwijzen en manieren van ontmoeten en sturen. Hier zit continue beweging in, de kunst is het juiste haakje te vinden waarop je focus kan maken en met elkaar kiest voor wat er nu nodig is.

Door stil te staan, te kijken vanuit verschillende perspectieven en heel concreet met elkaar aan de slag te gaan, ontstaan nieuwe verhoudingen en manieren van samenwerken. Maartje werkt effectief door voldoende aan te sluitende bij de bestaande cultuur, en tegelijkertijd mensen uit te nodigen om op een andere manier te gaan werken. Samenwerken met een veranderteam van enthousiaste en ambitieuze medewerkers is haar op het lijf geschreven; de visie en energie die daar vrij komt gezamenlijk richten en concretiseren is wat ze graag doet.

Waar ik van ben? ‘Mensen (weer) aan zetten en bewust zijn creëren in organisaties, door interactieve programma’s te ontwerpen en disfunctionele patronen bespreekbaar te maken.’

Maartje heeft 12 jaar ervaring met het begeleiden van verandertrajecten in de rol van procesbegeleider, programmamanager of (team)coach. Ze deed dit bij diverse gemeenten, de politie(academie), woningbouwcorporaties, hogescholen, universiteiten, welzijnsinstellingen en in de zorgsector.

Nieuwsgierig geworden?

Samenwerken

Wij staan voor kwaliteit! Daarom zijn we verbonden aan, en werken we graag samen met de volgende organisaties:

Van Vieren
Dock 20
Nature Quest
Bureau van betekenis

Klanten

Gebiedsgericht werken is niet vanzelfsprekend bij ons. Maartje heeft ons geleerd goed naar onszelf als individu en als teamlid te kijken en steeds meer gezamenlijk stuur te zetten op onze manier van werken, waarbij ieders rol in het team steeds duidelijker werd en daarmee waardevoller. Samen hebben we gewerkt aan onze nieuwe werkwijze, waarin we opgavegericht werken en meer sturen als collectief. Hierdoor verbetert ook de samenwerking met de rest van de organisatie. Door de aanpak van Soulsearchers is het een proces van het team zelf. Hierdoor is het effect blijvend en gaat de teamontwikkeling ook zonder hen door.
ANNEMIEK VISSER, MANAGER PROGRAMMA EN GEBIEDSMANAGEMENT GEMEENTE HAARLEM EN ZANDVOORT

De LHV toekomstgericht, trendsettend en vernieuwend. Werken aan structuur, cultuur en werkwijze. Met Soulsearchers hebben we niet alleen aan de verandering gewerkt, maar meteen ook de verandering gedaan. Maartje en Alice hebben ons meegenomen met vernieuwende werkvormen, andere inzichten, kritische volhardendheid, humor, energie en een praktische hands-on mentaliteit, op zoek naar onze ziel en bezieling.

PAUL VAN ROOIJ, DIRECTEUR LANDELIJKE HUISARTSEN VERENIGING

SoulSearchers workshop was an eye-opener. It helped us to get a different perspective and to realize the importance of taking care of our well-being, in order to get more energy for our professional and personal lives. With these times of constant changes and pressure, I really believe that focusing on employees’ well-being is crucial for high engagement and sustained productivity. And I like the way SoulSeachers want to support companies in doing so.

LINDA KEM, GLOBAL BRAND MANAGER UNILEVER

Soulsearchers heeft een grote meerwaarde gehad in het leiden van bijeenkomsten waar meerdere krachtenvelden tegelijk spelen en waar zij samen met ons docententeam aan de vormgeving van een learning community hebben gewerkt. Kenmerkend voor SoulSearchers is het dienstbaar leiden van bijeenkomsten. Dat wil zeggen onzichtbaar als dat kan en op een respectvolle en tegelijkertijd doortastende manier interveniëren zodat de boel openbreekt, op een ander spoor zet of tot een gezamenlijke conclusie leidt

IBTISAM DAOUDI, DOCENT HOGESCHOOL AMSTERDAM

Interventies

Onze interventies zijn erop gericht om nieuwe werkvormen en werkwijzen te ontwerpen die bovenstaande verbindingen ondersteunen. Zodat we niet met elkaar rondcirkelen in overleggen die energie kosten, maar samen sturen op wat er daadwerkelijk toe doet.

Voorbeelden hiervan zijn een check in/check out, een strategie op 1 A4, een beleidscyclus, een train de trainer programma voor het hosten van overleggen, deep democracy besluitvorming en het ontsluiten van gezamenlijk potentieel in een LAB.

Inspiratie

We werken vanuit een aantal principes en maken hier onze eigen mix van.

We zijn gegrepen door de corporate antropologie, de effecten van mindfulness in organisaties, werken veel en graag met het U-proces voor duurzame verandering van Scharmer, organisatieopstellingen, design thinking, Deep Democracy en Art of Hosting.

Boekentips:

Viral Change, van Leandro Herrero
Reinventing Organisations, van Frederic Laloux
Verdraaide Organisaties, van Wouter Hart
Deep Democracy, van Jitske Kramer

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Contact

Nieuwsgierig geworden en heb je een voorstel dat je aan ons wilt voorleggen? We ontmoeten je graag!

Maartje

06 47 398 125
Maartje@soulsearchers.nl

Alice

06 20 364 892
Alice@soulsearchers.nl

Kom in contact met ons