FAQ items aan het laden...
Home2024-03-15T16:01:39+01:00

Wat wij doen

Wij creëren verbinding in organisaties, waarmee succes én geluk centraal komen te staan. SoulSearchers ontwikkelt stevige organisatieculturen door te werken aan de verbinding tussen leiders, medewerkers en hun collectieve ambities. Zo ontstaan echte ontmoetingen en energie op het resultaat.

Het is nodig dat we lange termijn denken, het is belangrijk dat we samenwerken, en dat we gedurfde richtinggevende keuzes maken. We kunnen de vraagstukken van deze tijd niet meer alleen oplossen. Verandering is een constante factor en het is aan ons, aan nieuwe leiders, om de juiste koers te varen en te zorgen dat we samen de wereld een beetje mooier maken. Elke dag weer.

Dit vraagt lef, veerkracht, en inzicht in eigen thema’s. Om zo te vertrouwen op ratio én innerlijk kompas, op verbondenheid met je eigen waarden en die van de organisatie. Wanneer we leren om de realiteit volledig te omarmen zonder iets te vermijden, ontstaat er ruimte voor de volgende stap.

We verbinden de ambities van de organisatie met de motivatie van medewerkers. Onze interventies zijn altijd gericht op het vergroten van reflectievermogen van medewerkers, het stimuleren van verbinding en het doorbreken van automatische patronen in de samenwerking. Wanneer medewerkers zich meer verbonden voelen met zichzelf en met hun organisatie (doelen), dan komt de ziel terug in de organisatie en de samenwerking. Dat is goed voor het resultaat én het werkgeluk.

Een krachtige organisatiecultuur ontstaat wanneer je met elkaar samenwerkt vanuit een gezamenlijke purpose en dit weet te verbinden aan de motivatie van mensen om hierop bij te dragen. SoulSearchers kijkt naar en intervenieert op deze drie elementen om zo de impact van een organisatie en het werkgeluk van haar medewerkers te vergroten.

  • Purpose

De omgeving vraagt een voortdurende aanpassing van organisaties, waarin vaak nog onduidelijk is welke kant het opgaat. Om je als medewerker aan je organisatie te verbinden en om in de grote complexiteit de juiste beslissingen te nemen moet je weten waar de organisatie echt voor staat. Wat is de hogere bedoeling en richting. Het is een misvatting dat dit van leiders alleen moet komen; het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit verhaal helder te krijgen. Maar het zijn de leiders die hier een inspirerend en richtinggevende visie op geven en voorleven.

  • Motivatie

De huidige tijdsgeest vraagt van ons om zowel ons verstand te gebruiken als in contact te zijn met ons innerlijke kompas, om de realiteit op een vernieuwende manier te benaderen en voortdurend te werken met wat er is. Van zowel leiders als medewerkers vraagt dit allereerst dat we automatische patronen doorbreken, emotionele intelligentie verstevigen en creativiteit en veerkracht ontwikkelen. Door aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie van mensen, en (opnieuw) verbinding te creëren met de organisatie-ontwikkeldoelen, groeit het verandervermogen van een organisatie of een team.

Onze interventies zijn gericht op het ontwikkelen van deze vaardigheden. We doen dit altijd in de context van het werk, omdat mensen vaak inhoudelijk gedreven zijn en de toepassing direct in het werk willen ervaren.

  • Verbinding

Veel organisaties zijn op weg naar een lerende cultuur, waarin kaders & eigenaarschap, kracht & kwetsbaarheid, vrijheid & verantwoordelijkheid, fouten maken & resultaat boeken hand in hand gaan. Dit vraagt verbinding; samen sturen en werken vanuit vertrouwen.

Onze interventies zijn erop gericht om nieuwe werkwijzen en rituelen te ontwerpen die bovenstaande verbindingen ondersteunen. Zodat we niet met elkaar rondcirkelen in overleggen die energie kosten, maar samen sturen op wat er daadwerkelijk toe doet.

Onze aanpak

Wij faciliteren organisaties die de ambitie en het lef hebben om succes én werkgeluk centraal te zetten. Dat betekent dat wij spannende ontwikkeltrajecten ontwerpen en begeleiden. We doen dit door met de klant mee te reizen en samen op zoek te gaan naar wat er nodig is om de ziel weer terug te krijgen in organisaties, haar professionals en leiders. We faciliteren organisatieontwikkeling, we trainen, begeleiden en coachen teams en individuen. Altijd ervaringsgericht, interactief en werkend met wat er is.

(Team)coaching

Of we nu een team coachen of een individu, we werken altijd met wat er gebeurt in het moment. Dat begint al bij een intake of kennismaking, om [...]

Medewerkersparticipatie

Wanneer medewerkers aangeven dat ze te weinig betrokken worden of ruimte krijgen, is het belangrijk om te achterhalen wat daaronder ligt. Zomaar zelfsturende teams inrichten en verantwoordelijkheden laag beleggen [...]

Strategiekaart

Wanneer teams heldere resultaatgebieden hebben afgesproken zijn ze effectiever. Hoe logisch klinkt dat? Maar niets is weerbarstiger dan dit. Veel meerjarenplannen of strategische plannen hebben abstracte doelen, waar [...]

Over ons

‘The success of the intervention depends on the interior condition of the intervenior’

Voor ons betekent deze verwachtingsvolle opvatting dat we ons innerlijk kompas dagelijks voeden, dat we met aandacht en creativiteit in contact zijn met onze opdrachtgevers, deelnemers en coachees. We werken met wat er is, en bevragen wat er vermeden wordt. We ambiëren zelf ook zowel succes als geluk. Werk is belangrijk voor ons, maar net zo goed brengen we tijd met ons gezin, vrienden en familie door. We mediteren en vieren successen (met bubbels). We zijn verbonden met onszelf en de wereld om ons heen. Direct, modern, betrouwbaar, vrij, met hart en ziel en twinkling eyes zijn kenmerken van SoulSearchers.

Alice Read
Alice Read06 20 364 892
Alice houdt zich het liefst bezig met groei en verandering in organisaties en teams door het bewustzijn op onderlinge cultuur-, team- en persoonlijke dynamieken te vergroten en vanuit daar ruimte te maken voor ander helpend gedrag. Ze doorziet snel complexiteit op zowel inhoud en gedrag en is een ervaren en stevige gesprekspartner wanneer nodig. Alice ontwerpt en begeleidt samen met opdrachtgevers spannende en realistische veranderaanpakken waarin de pijn niet vermeden wordt. Dit leidt tot persoonlijke groei en stevige leiders en teams die samen sturen op hun organisatiedoelen en medewerkers.

Ze beweegt gemakkelijk tussen strategie & doen en denken & voelen. Vanuit verbinding weet ze beweging te creëren door samen op zoek te gaan naar wat er echt speelt. Met een hoge mate van sensitiviteit durft ze te benoemen wat er lijkt te zijn en wat er echt speelt zonder de aansluiting met de ander te verliezen. Door samen anders te kijken ontstaat er helderheid en inzicht in waar het echt om gaat.

Waar ik van ben? ‘Voluit leven, anders kijken, kracht én kwetsbaarheid, zeggen waar het op staat en bespreken waar het over gaat.’ Alice begeleidt organisaties en teams in transformatieve trajecten en combineert meer dan 20 jaar stevige managementervaring met het begeleiden van verandertrajecten, (executive) teamcoaching en persoonlijke coaching. Van betekenis zijn voor anderen en haar kracht en sensitiviteit inzetten om samen met anderen in organisaties te bepalen waar het werkelijk om gaat is wat haar dagelijks drijft.

Maartje van Rossum
Maartje van Rossum06 47 398 125
Maartje werkt het liefst intensief samen met inspirerende en reflectieve opdrachtgevers die hun organisatie willen transformeren naar een plek waar iedere medewerker actief bijdraagt aan de ambities. Het geeft energie om met nieuwe leiders op te trekken en hen voor te leven, te stimuleren en uit te dagen om steeds koers te houden en veerkracht te tonen. Waar moeten we vertragen, waar versnellen, hoe blijft je eigen energie in balans, wat vraagt de organisatie nu?

Maartje ontwerpt uitdagende en realistische aanpakken voor organisatieverandering. Met een leiderschapsteam werken aan een veranderopgave is haar op het lijf geschreven; ze creëert vertrouwen om te leren en weet met dit team een nieuwe visie om te zetten in het dagelijks werk. Ze werkt daarin doelgericht op alle organisatielagen en creëert daartussen de verbinding. Zowel inhoudelijk werken aan de nieuwe strategische koers: proberen samen echt richtinggevend te kiezen. Als ook leiders en hun teams coachen op identiteitsniveau waardoor ze zich ontwikkelen als mens en collega.

Maartje heeft 15 jaar ervaring met het begeleiden van verandertrajecten in de rol van procesbegeleider, programmamanager en (team)coach. Ze deed dit bij diverse gemeenten, de politie, woningbouwcorporaties, onderwijs (mbo en hbo), universiteiten, kennisinstellingen, en in de welzijn- en zorgsector. In haar coaching werkt ze met name systemisch en lichaamsgericht en leert zo leiders om dit perspectief mee te nemen in hun dagelijkse leiderschap. Elk jaar organiseert ze verdiepende solo-retreats op Landgoed De Horst voor nieuwe leiders die hun awareness willen verdiepen.

Karina Rauh
Karina Rauh 06 53 819 445
Karina houdt zich het liefst bezig met vraagstukken waar samenwerking essentieel is om een gezamenlijk doel te bereiken. Ze gelooft dat krachtige verbindingen binnen een netwerk beginnen bij het individu. Pas als je weet wie je bent en wat je wil bijdragen, kan je verbinden met de ander. Karina helpt teams en organisaties in beweging te krijgen zodat zij de kansen van deze tijd kunnen benutten.

Zij doet dit met een grote dosis enthousiasme en analytisch vermogen. Karina is open en niet-bedreigend, zij waardeert wat er goed gaat zonder het moeilijke gesprek te schuwen. Zij wint snel vertrouwen en krijgt dingen vanuit daar in beweging. Zij kan complexiteit ontrafelen en brengt lichtheid.

Waar ik van ben? ‘Doen wat nodig is, lef om kwetsbaar te zijn. Kijken en luisteren naar mogelijkheden, ontdekken hoe het wél kan. Vanuit daar met anderen op avontuur gaan, op weg naar het gezamenlijke doel.’

Karina begeleidt teams en organisaties die beter willen samenwerken en op zoek zijn naar krachtige verbindingen. Haar ervaring ligt bij thema’s als veiligheid, huiselijk geweld, jeugd, onderwijs en in balans werken. Zij heeft ruim 10 jaar ervaring in de rol van organisatieadviseur, coach en procesbegeleider. Zij hielp al vele (netwerk)samenwerkingen opbloeien: bij de politie en partners, vanuit het ministerie van SZW met tal van sectoren en voor diverse gemeenten.

Bob Paulussen
Bob Paulussen 06 42 414 146
Bob is een adviseur en begeleider met een sterke drijfveer om organisaties en teams beter te maken. Hij functioneert als een loods; die graag aan boord komt om met zijn kennis, ervaring en energie teams langs complexe uitdagingen te begeleiden. Die begeleiding raakt altijd een combinatie van leiderschap, strategie en inhoud en zet aan tot ontwikkeling van teams en individuen, waardoor hun basis versterkt wordt en zij sterker en zelfstandiger door kunnen. Een goede loods voelt immers ook aan wanneer het moment is om weer van boord te gaan.

Met zijn rustige en verbindende stijl bouwt hij aan vertrouwen, waarbij ook kwetsbaarheid wordt opgezocht en daarmee het moeilijke gesprek niet geschuwd wordt. In zijn werk is Bob oprecht en betrokken, voelt hij goed aan wat er op welk moment nodig is en heeft hij het vermogen om naast teams of leiders te staan in de opgaven die voorliggen.

Bob heeft ruime ervaring in het publieke domein in adviserende, leidinggevende en directierollen bij grote gemeentes. Hij weet als geen ander wat het vraagt om juist bij het realiseren van grote opgaven, die zich kenmerken door complexe inhoud en stakeholderveld, de teams en individuen centraal te stellen. Het op gang brengen van ontwikkelingen, het smeden van samenwerkende teams en het aangaan van complexe uitdagingen zijn zaken waar zijn hart sneller van gaat kloppen.

 Louky van der Put
Louky van der Put06 22 095 771
Louky’s missie is helder: ze wil individuen, teams en organisaties helpen groeien door een positieve transformatie, waarbij werkgeluk centraal staat. In meer dan 11 jaar ervaring in diverse managementrollen, is haar passie voor persoonlijke ontwikkeling, effectieve communicatie, leiderschapsontwikkeling en werkgeluk ontstaan.

Ze is een enthousiaste en doelgerichte professional die sterke teams bouwt. Met aanstekelijk enthousiasme en empathisch vermogen doorbreekt ze ingesleten patronen en vergroot ze de verbinding. Ze is een nieuwsgierige verbinder en weet de juiste vragen te stellen om snel tot de kern te komen.

Louky heeft de expertise om teams te begeleiden bij het omzetten van een nieuwe visie in dagelijkse actie. Ze hanteert een holistische benadering, waarbij ze bruggen slaat tussen de verschillende lagen van een organisatie en de strategie.

Louky investeert voortdurend in haar eigen groei en expertise, variërend van systemisch coachen tot mindfulness, leiderschapsontwikkeling en effectieve communicatie. Louky is toegankelijk en weet snel een veilige sfeer te creëren. Ze staat klaar om jou en je organisatie te ondersteunen bij het verwezenlijken van jullie ambities. Samen met haar breng je positieve verandering en groei naar de voorgrond.

Lotte Lancee
Lotte Lancee06 17 294 641
Lotte houdt zich bezig met het reilen en zeilen achter de schermen van SoulSearchers. Zo staat ze ons oa bij met de planning, (financiële) administratie en communicatie. Zij werkt voornamelijk met en voor begeleiders, coaches en trainers. Daarnaast is zij zelf opgeleid tot gestalttherapeut en heeft ze dus veel affiniteit met het werkgebied van SoulSearchers.

Lotte is nuchter, vrolijk, verbindend en een echte organisator. Waar ze blij van wordt is om een ingewikkelde puzzel op te lossen, waarbij zij het prettig vindt om binnen kaders te werken, in connectie met de ander. Ze is in staat te luisteren en zich in te leven in de behoeftes en wensen van haar collega’s en de klant. Ze legt daarbij makkelijk verbindingen tussen mensen, zaken en ideeën. Haar missie is pas geslaagd als ze meer rust, structuur, ruimte en grip kan aanbrengen in de organisatie.

Samenwerkingpartners

Joost Voerman
Joost Voerman06 53 389 300

Joost is een zeer ervaren organisatie- en leiderschapscoach. Hij ondersteunt mensen en organisaties bij vragen rondom samenwerking, besluitvorming en leiderschap. Zijn belangstelling gaat uit naar organisaties met maatschappelijke impact. Organisaties die van betekenis zijn voor het ontwikkelen van mensen en het functioneren van onze samenleving.

Als bestuurskundige van huis uit heeft hij veel gevoel voor en ervaring met politieke en bestuurlijke processen en de impact die dit heeft op organisaties. Hij is in staat om complexe onderwerpen terug te brengen tot essentiële bestuurlijke keuzen. In combinatie met inzichten uit systemisch werken maakt hij de onderstroom in teams en organisaties voelbaar en thema’s als angst, macht en eenzaamheid bespreekbaar. Het is zijn overtuiging dat vanuit kwetsbaarheid en niet-weten ruimte ontstaat voor verandering.

Het vak heeft hij geleerd bij TwynstraGudde, waar hij 14 jaar werkzaam was als partner en de laatste vier jaar als algemeen directeur. Joost doet opdrachten in zeer uiteenlopende sectoren van jeugdzorg tot stedelijke ontwikkeling.

Verhalen

De opsporing in beweging

Opsporing en vervolging van criminaliteit is een complexe bezigheid waar de politie zich met diverse eenheden elke dag mee bezighoudt. Lees hier meer over onze trajectbegeleiding de afgelopen 5 jaar waarmee we in de opsporing van één eenheid meer verbonden leiderschap en resultaatgerichte sturing ontwikkelden.

Cultuurverandering

Aanpak voor een meer bezielde Landelijke Huisartsen Vereniging, met meer eigenaarschap van medewerkers, collectief leiderschap bij het MT en een steviger relatie met haar leden. Lees hier meer over resultaten en learnings van de aanpak, gebaseerd op de principes van Frederic Laloux uit zijn boek Reïnventing organisations.

Opgavegericht Samenwerken

Lees hier meer over de veranderopgave, aanpak en resultaten van dit traject bij gebiedsmanagement van de Gemeente Haarlem

Klanten

SoulSearchers werkt op het grote en het kleine niveau en geheel toegewijd mét de klant, op organisatieniveau en het persoonlijke. Alle lagen van de organisatie worden verbonden, en zijn ook essentieel voor succes. SoulSearchers kijkt systemisch en weet daardoor beweging te creëren. Mens georiënteerd, ‘wat speelt er werkelijk?’ Ze geven mij de mogelijkheid om nog verder in mijn leiderschapsrol te groeien, zodat ik mijn talent optimaal kan inzetten voor de verandering waar ik voor sta. Ik word voortdurend gevoed en samen ontwerpen we een begaanbaar pad door de verbinding te maken tussen strategie, gewenst leiderschap en de organisatiecultuur.
Inge Wallage, Directeur Communicatie & Marketing, Wageningen University & Research

Wij hebben we met SoulSearchers een meerjarig verandertraject in ons team ingezet. We creëerden een gezamenlijke koers, die paste bij onze mensen en het doel: een meer wendbaar en toekomstgericht team waarin iedereen een actieve rol heeft. Maartje en Alice vonden hierin een scherp en prettig midden tussen ons een spiegel voorhouden en meebewegen met ‘wat er was’. SoulSearchers streeft naar echt, waardevol commitment in de sturing en besluitvorming, dat was ook echt voelbaar. Zij hebben met hun interventies het werk dat wij als leidinggevenden doen effectief versterkt.

Toaufik Elfalah & Carlijn Plancken, Teamchef Politie en (voormalig) Teamchef Politie

Inspiratie

We werken vanuit een aantal veranderprincipes en maken hier onze eigen mix van. We specialiseerden ons in traumawerk (op individueel en op het niveau van organisaties), deep democracy en de effecten van mindfulness in organisaties. Werken graag met organisatieopstellingen, het U-proces voor duurzame verandering van Scharmer en het concept Verwaarloosde Organisaties. We zijn oa opgeleid bij Phoenix Opleidingen, waar we nog steeds onze inspiratie en supervisie van ontvangen.

Boekentips:
De tekens verstaan, Morten Hjort, Wibe Veenbaas, Mirjam Broekhuizen en Jane Coerts
Deep Democracy, Jitske Kramer
Traumasporen, Bessel van der Kolk
Reïnventing Organisations, Frederic Laloux
Verwaarloosde organisaties, Joost Kampen
Stuck, Philippe Bailleur

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Locatie

Adres

  • Landgoed De Horst – Koetshuis
    De Horst 1
    3971 KR Driebergen

Je bent van harte welkom op ons kantoor op Landgoed De Horst in Driebergen. We bevinden ons in gebouw Koetshuis (gebouwnummer 2 op de kaart). Het gebouw bevindt zich direct links naast het Landhuis. Ons kantoor vind je op de eerste verdieping van het Koetshuis.

Parkeren kan je het beste doen op P3. Als de parkeerplaats vol is, kun je parkeren op P1 of P2. Op het terrein zijn er enkele laadpalen voor elektrische auto’s beschikbaar.

Contact

Nieuwsgierig geworden en heb je een voorstel dat je aan ons wilt voorleggen? We ontmoeten je graag!

Maartje

06 47 398 125
maartje@soulsearchers.nl

Alice

06 20 364 892
alice@soulsearchers.nl

Bob

06 42 414 146
bob@soulsearchers.nl

Karina

06 53 819 445
karina@soulsearchers.nl

Louky

06 22 095 771
louky@soulsearchers.nl

Lotte

06 17 294 641
lotte@soulsearchers.nl

Kom in contact met ons

    Ga naar de bovenkant