FAQ items aan het laden...
Home2023-03-09T18:54:42+01:00

Wat wij doen

Wij creëren verbinding in organisaties, waarmee succes én geluk centraal komen te staan. SoulSearchers ontwikkelt stevige organisatieculturen door te werken aan de verbinding tussen leiders, medewerkers en hun collectieve ambities. Zo ontstaan echte ontmoetingen en energie op het resultaat.

Verandering is overal om ons heen. ‘Oude systemen’ staan onder druk en nieuwe, disruptieve business modellen groeien sneller dan ooit. Wat dat precies betekent weet niemand. Deze constante verandering en grote complexiteit vraagt om grote veerkracht, om te vertrouwen op ratio én innerlijk kompas, op verbondenheid met je eigen waarden en die van de organisatie.

In verandertrajecten in organisaties – of het nu om cultuur- of structuurwijzigingen zijn – gaat het wat ons betreft om een collectieve gedragsverandering. We richten ons daarbij op het WAT, de inhoud van het werk (het vakmanschap) én op het HOE. We verbinden de ambities van de organisatie met de motivatie van medewerkers. Onze interventies zijn altijd gericht op het vergroten van reflectievermogen van medewerkers, het stimuleren van verbinding en het doorbreken van automatische patronen in de samenwerking.

Wij faciliteren organisaties die de ambitie (en het lef) hebben om succes én werkgeluk centraal te zetten. Wanneer medewerkers zich meer verbonden voelen met zichzelf en met hun organisatie (doelen), dan komt de ziel terug in de organisatie en de samenwerking. Dat is goed voor het resultaat én het werkgeluk.

Een krachtige organisatiecultuur ontstaat wanneer je met elkaar samenwerkt vanuit een gezamenlijke purpose en dit weet te verbinden aan de motivatie van mensen om hierop bij te dragen. SoulSearchers kijkt naar en intervenieert op deze drie elementen om zo de impact van een organisatie en het werkgeluk van haar medewerkers te vergroten.

  • Purpose

De omgeving vraagt een voortdurende aanpassing van organisaties, waarin vaak nog onduidelijk is welke kant het opgaat. Om je als medewerker aan je organisatie te verbinden en om in de grote complexiteit de juiste beslissingen te nemen moet je weten waar de organisatie echt voor staat. Wat is de hogere bedoeling en richting. Het is een misvatting dat dit van leiders alleen moet komen; het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit verhaal helder te krijgen. Maar het zijn wel de leiders die hier een inspirerend en richtinggevende visie op mogen geven en die voorleven.

Onze interventies bestaan vaak uit interactieve sessies waarin we van buiten naar binnen werken, de context verbreden en de purpose van de organisatie of het team gezamenlijk bepalen.

  • Motivatie

De tijdsgeest waarin we ons bevinden, daagt ons uit om te vertrouwen op ratio én in verbinding te zijn met ons innerlijk kompas, anders te kijken naar de werkelijkheid en steeds opnieuw te werken met wat er is. Van zowel leiders als medewerkers vraagt dit allereerst dat we automatische patronen doorbreken, emotionele intelligentie verstevigen en creativiteit en veerkracht ontwikkelen. Door aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie van mensen, en (opnieuw) verbinding te creëren met de organisatie-ontwikkeldoelen, groeit het verandervermogen van een organisatie of een team.

Onze interventies zijn gericht op het ontwikkelen van deze vaardigheden. We doen dit altijd in de context van het werk, omdat mensen vaak inhoudelijk gedreven zijn en de toepassing direct in het werk willen ervaren.

  • Verbinding

Veel organisaties zijn op weg naar een lerende cultuur, waarin kaders & eigenaarschap, kracht & kwetsbaarheid, vrijheid & verantwoordelijkheid, fouten maken & resultaat boeken hand in hand gaan. Dit vraagt verbinding; samen sturen en werken vanuit vertrouwen.

Onze interventies zijn erop gericht om nieuwe werkwijzen en rituelen te ontwerpen die bovenstaande verbindingen ondersteunen. Zodat we niet met elkaar rondcirkelen in overleggen die energie kosten, maar samen sturen op wat er daadwerkelijk toe doet.

Onze aanpak

Wij faciliteren organisaties die de ambitie en het lef hebben om succes én werkgeluk centraal te zetten. Dat betekent dat wij spannende ontwikkeltrajecten ontwerpen en begeleiden. We doen dit door met de klant mee te reizen en samen op zoek te gaan naar wat er nodig is om de ziel weer terug te krijgen in organisaties, haar professionals en leiders. We faciliteren organisatieontwikkeling, we trainen, begeleiden en coachen teams en individuen. Altijd ervaringsgericht, interactief en werkend met wat er is.

Strategiekaart

Wanneer teams heldere resultaatgebieden hebben afgesproken zijn ze effectiever. Hoe logisch klinkt dat? Maar niets is weerbarstiger dan dit. Veel meerjarenplannen of strategische plannen hebben abstracte doelen, waar [...]

(Team)coaching

Of we nu een team coachen of een individu, we werken altijd met wat er gebeurt in het moment. Dat begint al bij een intake of kennismaking, om [...]

Medewerkersparticipatie

Wanneer medewerkers aangeven dat ze te weinig betrokken worden of ruimte krijgen, is het belangrijk om te achterhalen wat daaronder ligt. Zomaar zelfsturende teams inrichten en verantwoordelijkheden laag beleggen [...]

Organisatiecultuur

Een cultuur is een bundeling van mensen, gedragingen en rituelen. Een omgeving waar het werk zich afspeelt en waar mensen zich toe verhouden. Een organisatiecultuur is een verzameling van [...]

Facts & figures

WE ZIEN DAT ORGANISATIES VAAK NIET AANPAKKEN WAAR HET WERKELIJK OM GAAT:

70% VAN DE MEDEWERKERS IS NIET ‘ENGAGED’ MET ZIJN WERK;
MAAR 8% VAN DE MEDEWERKERS ERVAART WERKGELUK*.

*onderzoek van Gallup, 2013

0%
VAN DE LEIDERS WEET ONVOLDOENDE WAT PERFORMANCE VERGROOT
0%
VAN ORGANISATIEVERANDERTRAJECTEN MISLUKT
0%
VAN DE MEDEWERKERS HEEFT EEN BURNOUT
0%
VAN DE VERGADERINGEN WORDT ‘UITGEZETEN’

Over ons

‘The success of the intervention depends on the interior condition of the intervenior’

Voor ons betekent deze verwachtingsvolle opvatting dat we ons innerlijk kompas dagelijks voeden, dat we met aandacht en creativiteit in contact zijn met onze opdrachtgevers, deelnemers en coachees. We werken met wat er is, en bevragen wat er vermeden wordt. We ambiëren zelf ook zowel succes als geluk. Werk is belangrijk voor ons, maar net zo goed brengen we tijd met ons gezin, vrienden en familie door. We mediteren en vieren successen (met bubbels). We zijn verbonden met onszelf en de wereld om ons heen. Direct, modern, betrouwbaar, vrij, met hart en ziel en twinkling eyes zijn kenmerken van SoulSearchers.

Alice Read
Alice Read06 20 364 892
Alice houdt zich het liefst bezig met groei en verandering in organisaties en teams door het bewustzijn op onderlinge cultuur-, team- en persoonlijke dynamieken te vergroten en vanuit daar ruimte te maken voor ander helpend gedrag. Ze doorziet snel complexiteit op zowel inhoud en gedrag en is een ervaren en stevige gesprekspartner wanneer nodig. Alice ontwerpt en begeleidt samen met opdrachtgevers spannende en realistische veranderaanpakken waarin de pijn niet vermeden wordt. Dit leidt tot persoonlijke groei en stevige leiders en teams die samen sturen op hun organisatiedoelen en medewerkers.

Ze beweegt gemakkelijk tussen strategie & doen en denken & voelen. Vanuit verbinding weet ze beweging te creëren door samen op zoek te gaan naar wat er echt speelt. Met een hoge mate van sensitiviteit durft ze te benoemen wat er lijkt te zijn en wat er echt speelt zonder de aansluiting met de ander te verliezen. Door samen anders te kijken ontstaat er helderheid en inzicht in waar het echt om gaat.

Waar ik van ben? ‘Voluit leven, anders kijken, kracht én kwetsbaarheid, zeggen waar het op staat en bespreken waar het over gaat.’ Alice begeleidt organisaties en teams in transformatieve trajecten en combineert meer dan 20 jaar stevige managementervaring met het begeleiden van verandertrajecten, (executive) teamcoaching en persoonlijke coaching. Van betekenis zijn voor anderen en haar kracht en sensitiviteit inzetten om samen met anderen in organisaties te bepalen waar het werkelijk om gaat is wat haar dagelijks drijft.

Maartje van Rossum
Maartje van Rossum06 47 398 125
Maartje houdt zich het liefst bezig met organisatievraagstukken waarin de veranderende omgeving iets anders vraagt van de manier van (samen)werken. Wanneer opgaven buiten veranderen, is het essentieel dat je binnen meebeweegt en het leiderschap, werkwijze en (gedrags)patronen hierop aanpast. Dat is niet gemakkelijk, en vraagt dat je lef hebt om buiten je comfortzone te treden. En het is ook nodig, want het geeft energie om samen te (blijven) verbeteren. Maartje ontwerpt en begeleidt samen met opdrachtgevers uitdagende en realistische aanpakken, waarin de organisatie kan leren en presteren.

Door stil te staan, te kijken vanuit verschillende perspectieven en heel concreet met elkaar aan de slag te gaan, ontstaan nieuwe verhoudingen en manieren van samenwerken. Met een leiderschapsteam of veranderteam werken aan een veranderopgave is haar op het lijf geschreven; ze creëert vertrouwen om te leren en weet met dit team een nieuwe visie om te zetten in actie. Waar ik van ben? ‘Mensen (weer) aan zetten en nieuwe manieren van werken aanleren, door leiders te verbinden aan de veranderopgave en disfunctionele patronen bespreekbaar te maken.’

Maartje heeft 15 jaar ervaring met het begeleiden van verandertrajecten in de rol van procesbegeleider, programmamanager of (team)coach. Ze deed dit bij diverse gemeenten, de politie, woningbouwcorporaties, hogescholen, universiteiten, welzijnsinstellingen en in de zorgsector.

Karina Rauh
Karina Rauh 06 53 819 445
Karina houdt zich het liefst bezig met vraagstukken waar samenwerking essentieel is om een gezamenlijk doel te bereiken. Ze gelooft dat krachtige verbindingen binnen een netwerk beginnen bij het individu. Pas als je weet wie je bent en wat je wil bijdragen, kan je verbinden met de ander. Karina helpt teams en organisaties in beweging te krijgen zodat zij de kansen van deze tijd kunnen benutten.

Zij doet dit met een grote dosis enthousiasme en analytisch vermogen. Karina is open en niet-bedreigend, zij waardeert wat er goed gaat zonder het moeilijke gesprek te schuwen. Zij wint snel vertrouwen en krijgt dingen vanuit daar in beweging. Zij kan complexiteit ontrafelen en brengt lichtheid.

Waar ik van ben? ‘Doen wat nodig is, lef om kwetsbaar te zijn. Kijken en luisteren naar mogelijkheden, ontdekken hoe het wél kan. Vanuit daar met anderen op avontuur gaan, op weg naar het gezamenlijke doel.’

Karina begeleidt teams en organisaties die beter willen samenwerken en op zoek zijn naar krachtige verbindingen. Haar ervaring ligt bij thema’s als veiligheid, huiselijk geweld, jeugd, onderwijs en in balans werken. Zij heeft ruim 10 jaar ervaring in de rol van organisatieadviseur, coach en procesbegeleider. Zij hielp al vele (netwerk)samenwerkingen opbloeien: bij de politie en partners, vanuit het ministerie van SZW met tal van sectoren en voor diverse gemeenten.

Joost Voerman
Joost Voerman06 53 389 300
Joost is een zeer ervaren organisatie- en leiderschapscoach. Hij ondersteunt mensen en organisaties bij vragen rondom samenwerking, besluitvorming en leiderschap. Zijn belangstelling gaat uit naar organisaties met maatschappelijke impact. Organisaties die van betekenis zijn voor het ontwikkelen van mensen en het functioneren van onze samenleving.

Als bestuurskundige van huis uit heeft hij veel gevoel voor en ervaring met politieke en bestuurlijke processen en de impact die dit heeft op organisaties. Hij is in staat om complexe onderwerpen terug te brengen tot essentiële bestuurlijke keuzen. In combinatie met inzichten uit systemisch werken maakt hij de onderstroom in teams en organisaties voelbaar en thema’s als angst, macht en eenzaamheid bespreekbaar. Het is zijn overtuiging dat vanuit kwetsbaarheid en niet-weten ruimte ontstaat voor verandering.

Sinds deze zomer maakt Joost deel uit van het team van SoulSearchers. Het vak heeft hij geleerd bij TwynstraGudde, waar hij 14 jaar werkzaam was als partner en de laatste vier jaar als algemeen directeur. Joost doet opdrachten in zeer uiteenlopende sectoren van jeugdzorg tot stedelijke ontwikkeling.

Isis Brouwer
Isis Brouwer06 18 185 799
Isis houdt zich bezig met het reilen en zeilen achter de schermen van SoulSearchers. Zo staat ze ons onder andere bij met de planning, (financiële) administratie en communicatie. Met ruim 18 jaar ervaring als (interim) professional op het gebied van Officemanagement en Human Resource Management, werkte zij in verschillende sectoren zoals de bouw, vastgoed en het publieke- en sociale domein. Daarnaast is zij zelf werkgelukdeskundige en heeft ze dus veel affiniteit met het werkgebied van SoulSearchers.

Isis is enthousiast, dienstverlenend, verbindend en echte organisator. Ze krijgt een glimlach op haar gezicht als zij zaken van A tot Z kan regelen, waarbij zij het prettig vind om binnen kaders te werken, maar wel zelf de lijnen mag inkleuren. Ze is in staat te luisteren en zich in te leven in de behoeftes en wensen van haar collega’s en de klant. Ze legt daarbij makkelijk verbindingen tussen mensen, zaken en ideeën. Haar missie is pas geslaagd als ze meer rust, structuur, ruimte en grip kan aanbrengen in de organisatie.

Verhalen

Cultuurverandering

Aanpak voor een meer bezielde Landelijke Huisartsen Vereniging, met meer eigenaarschap van medewerkers, collectief leiderschap bij het MT en een steviger relatie met haar leden. Lees hier meer over resultaten en learnings van de aanpak, gebaseerd op de principes van Frederic Laloux uit zijn boek Reïnventing organisations.

Opgavegericht Samenwerken

Lees hier meer over de veranderopgave, aanpak en resultaten van dit traject bij gebiedsmanagement van de Gemeente Haarlem

Klanten

Wij hebben we met SoulSearchers een meerjarig verandertraject in ons team ingezet. We creëerden een gezamenlijke koers, die paste bij onze mensen en het doel: een meer wendbaar en toekomstgericht team waarin iedereen een actieve rol heeft. Maartje en Alice vonden hierin een scherp en prettig midden tussen ons een spiegel voorhouden en meebewegen met ‘wat er was’. SoulSearchers streeft naar echt, waardevol commitment in de sturing en besluitvorming, dat was ook echt voelbaar. Zij hebben met hun interventies het werk dat wij als leidinggevenden doen effectief versterkt.

Toaufik Elfalah & Carlijn Plancken, Teamchef Politie en (voormalig) Teamchef Politie

Gebiedsgericht werken is niet vanzelfsprekend bij ons. Maartje heeft ons geleerd goed naar onszelf als individu en als teamlid te kijken en steeds meer gezamenlijk stuur te zetten op onze manier van werken, waarbij ieders rol in het team steeds duidelijker werd en daarmee waardevoller. Samen hebben we gewerkt aan onze nieuwe werkwijze, waarin we opgavegericht werken en meer sturen als collectief. Hierdoor verbetert ook de samenwerking met de rest van de organisatie. Door de aanpak van SoulSearchers is het een proces van het team zelf. Hierdoor is het effect blijvend en gaat de teamontwikkeling ook zonder hen door.

Annemiek Visser, Manager programma en gebiedsmanagement gemeente Haarlem en Zandvoort

De LHV toekomstgericht, trendsettend en vernieuwend. Werken aan structuur, cultuur en werkwijze. Met SoulSearchers hebben we niet alleen aan de verandering gewerkt, maar meteen ook de verandering gedaan. Maartje en Alice hebben ons meegenomen met vernieuwende werkvormen, andere inzichten, kritische volhardendheid, humor, energie en een praktische hands-on mentaliteit, op zoek naar onze ziel en bezieling.

Paul van Rooij, Directeur landelijke huisartsen vereniging

Inspiratie

We werken vanuit een aantal veranderprincipes en maken hier onze eigen mix van. We zijn gegrepen door de corporate antropologie, werken veel en graag met het U-proces voor duurzame verandering van Scharmer, gebruiken organisatieopstellingen, design thinking en Deep Democracy. We zijn oa opgeleid bij Phoenix Opleidingen, waar we nog steeds onze inspiratie en supervisie van ontvangen.

Boekentips:
De tekens verstaan, over plek en ordening als bron in verbindend leiderschap, van Morten Hjort, Wibe Veenbaas, Mirjam Broekhuizen en Jane Coerts.
Executive teamcoaching in de praktijk, van Yvonne Burger en Mieke Reidinga
De Fontein, Maak wijze keuzes, van Els Steijn
Reïnventing Organisations, van Frederic Laloux
Deep Democracy, van Jitske Kramer

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Locatie

Adres

  • De Horst 1, 3971 KR Driebergen

Je bent van harte welkom in ons kantoor op Landgoed De Horst in Driebergen. We bevinden ons in pand Vossesteijn, op de plattegrond hiernaast zie je waar het zich op het landgoed bevindt. Parkeren kun je op P2, er zijn enkele laadpalen voor elektrische auto’s op het terrein beschikbaar.

Contact

Nieuwsgierig geworden en heb je een voorstel dat je aan ons wilt voorleggen? We ontmoeten je graag!

Maartje

06 47 398 125
maartje@soulsearchers.nl

Alice

06 20 364 892
alice@soulsearchers.nl

Karina

06 53 819 445
karina@soulsearchers.nl

Joost

06 53 389 300
joost@soulsearchers.nl

Isis

06 18 185 799
isis@soulsearchers.nl

Kom in contact met ons

    Ga naar de bovenkant