Privacybeleid SoulSearchers – organisatieontwikkeling, leiderschapsprogramma’s en (team)coaching

Dit is het privacybeleid van SoulSearchers, waarin je kunt vinden hoe wij met jouw gegevens omgaan. We behandelen alle persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Persoonlijke informatie die in het kader van door ons geleverde diensten aan ons worden verstrekt vallen onder ons beroepsgeheim. In alle gevallen houden we ons aan de privacy-eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Ben je klant van ons of ontvang je de nieuwsbrief, dan leg ik de volgende persoonsgegevens van je vast:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Deze gegevens zijn benodigd voor het uitvoeren en factureren van onze werkzaamheden en diensten en communicatie hierover

Je persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk door mij opgeslagen voor bovengenoemde verwerking(en) en maximaal voor de wettelijke termijn. 
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan derden zonder jouw schriftelijk toestemming tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hieronder genoemde doeleinden:

  • het verzorgen van de (financiële) administratie;
  • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Als je jouw gegevens wilt inzien, laten wijzigen of (deels) verwijderen kun je ons dit laten weten door een mail te sturen naar info@soulsearchers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen, waarbij je het burgerservicenummer zwart hebt gemaakt. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Als je klachten hebt over de verwerking van je gegevens vraag ik je vriendelijk hierover direct contact met mij op te nemen via onderstaande contactgegevens. Komen wij er samen niet uit, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je naar aanleiding van het privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met mij op via onderstaande contactgegevens.

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring op de website voor het meest actuele privacybeleid.

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

Contactgegevens

Maartje

06 47 398 125
Maartje@soulsearchers.nl

Alice

06 20 364 892
Alice@soulsearchers.nl