Missie

Wij creëren verbinding in organisaties, waarmee succes en geluk centraal komen te staan

SoulSearchers ontwikkelt stevige organisatieculturen door te werken aan een heldere emotionele purpose, veerkracht van medewerkers en resultaatgerichte, echte ontmoetingen waarin aandacht, focus en persoonlijke drijfveren centraal staan.

SoulSearchers verzorgt organisatie- en leiderschapsontwikkeling, team- en individuele coaching. Van korte workshops tot lange (interim) trajecten.

Verandering is overal om ons heen. ‘Oude systemen’ staan onder druk en nieuwe, disruptieve business modellen groeien sneller dan ooit. Wat dat precies betekent weet niemand. Deze constante verandering en grote complexiteit vraagt om grote veerkracht, om te vertrouwen op ratio én innerlijk kompas, op verbondenheid met je eigen waarden en die van de organisatie.

In verandertrajecten in organisaties – of het nu om cultuur- of structuurwijzigingen zijn – gaat het wat ons betreft om een collectieve gedragsverandering. We richten ons daarbij op het WAT, de inhoud van het werk (het vakmanschap) én op het HOE. We verbinden de purpose (de bedoeling van de organisatie) met de drijfveren van medewerkers. Onze interventies zijn altijd gericht op het vergroten van de emotionele intelligentie van medewerkers, het stimuleren van verbinding en het doorbreken van automatische patronen in de samenwerking.

Wij faciliteren organisaties die de ambitie (en het lef) hebben om succes èn werkgeluk centraal te zetten. Wanneer medewerkers zich meer verbonden voelen met zichzelf en met hun organisatie (doelen), dan komt de ziel terug in de organisatie en de samenwerking. Dat is goed voor het resultaat én het werkgeluk.

Dat betekent dat wij spannende ontwikkeltrajecten ontwerpen en begeleiden. We doen dit door met de klant mee te reizen en samen op zoek te gaan naar wat er nodig is om de ziel weer terug te krijgen in organisaties, haar professionals en leiders. We faciliteren organisatieontwikkeling, we trainen en coachen. Altijd ervaringsgericht, interactief en werkend met wat er is.