Echt van buiten naar binnen werken en de opgaven die er in een buurt, een gebied of een stad leven centraal zetten: dat is waarom je als organisatie(s) opgavegericht wilt gaan samenwerken. Wij begeleiden organisaties om deze stap te maken. We ontwikkelen dit niet vanuit een zolderkamer, maar door het te ervaren met de betrokken organisaties. De werkwijze wordt gekoppeld aan het ritme van de politieke agenda en de P&C-cyclus van een organisatie. Ook werken we aan de voorwaarden die nodig zijn om de werkwijze ook daadwerkelijk te implementeren.

Opgavegericht werken betekent vaak dat er juist niet meer (of niet meer alleen) in domeinen of functionele afdelingen wordt gedacht, er komt een organisatieprincipe bij. De opgaven (van buurt- tot provincieniveau) staan centraal: daar komen de inhoudelijke expertises van medewerkers bij elkaar; daar wordt beleid gebundeld en op maat gemaakt naar wat bewoners, ondernemers en betrokkenen nodig hebben. Het is een andere manier van samenwerken, die van de organisatie vraagt dat:

  • Een (gemeentelijk) bestuur zich richt op opgaven en niet alleen op thema’s/portefeuilles;
  • Het management de ambities bundelt, prioriteert en richting geeft aan de aanpak van de opgaven;
  • Managers inhoudelijk kader meegeven over de opgaven, en sturen op de integraliteit van inzet van mensen;
  • Competenties als programmatisch, effectgericht en intergraal werken van groot belang worden geacht net als van de samenwerking tussen mensen en het reflectievermogen over hun rol.

Onze interventies richten zich enerzijds op het ontwikkelen van de werkwijze met diverse stakeholders en betrokkenen, en anderzijds bouwen en begeleiden wij gebiedsteams of opgaveteams, waar diverse (publieke) organisaties gebundeld werken aan creatieve aanpakken.

Concrete voorbeelden van SoulSearchers ontwikkeltrajecten rondom Opgavegericht Samenwerken:

  • Doorontwikkeling van gebiedsmanagement in de gemeente Haarlem. Lees hier meer over de veranderopgave, aanpak en resultaten van dit traject.
  • Op dit moment begeleiden we een traject dat gaat over leren opgavegericht werken in wijken in de gemeente Helmond. Er zijn twee opgaveteams ingericht waarin deze werkwijze wordt uitgeprobeerd en doorontwikkeld. Ook is er een werkwijze op papier gezet die omschrijft hoe je met stakeholders wijkontwikkelprogramma’s programmeert, en hoe je die vervolgens realiseert in samenwerking met bewoners. Om dit te kunnen verbreden naar alle 11 wijken wordt momenteel een implementatieplan geschreven.