Een cultuur is een bundeling van mensen, gedragingen en rituelen. Een omgeving waar het werk zich afspeelt en waar mensen zich toe verhouden. Een organisatiecultuur is een verzameling van (fractale) patronen waaruit je kunt zien welk gedrag wel en niet ‘ok’ is volgens de groep, hoe een organisatie leert, besluit, doet en denkt en welke kwaliteiten valkuilen en leermogelijkheden er liggen. Hier is de purpose en de taak van de organisatie heel vormend voor de cultuur. Daar liggen dus kwaliteiten, talenten en drijfveren in verscholen, en ook de schaduwkant, onontwikkeld potentieel of belemmerende patronen.

In de eerste fase van onze opdrachten duiken we altijd onder in de organisatiecontext. Het is meer dan een kennismaking, het is een interventie op zich. We kijken als antropologen, we kijken systemisch, we ontmoeten de verzameling van gedragingen van mensen via onze manier van kijken. Daar speelt zich de cultuur af.

Nadat we de cultuur samen met onze opdrachtgevers ‘In Beeld’ hebben, ontwerpen we een aanpak op maat. Cultuurverandering vraagt tijd, dat is niet in een half jaartje gefixt, want er zit veel winst in het systeem. Maar je kunt met een aantal gerichte interventies al veel doen.

Concrete voorbeelden van SoulSearchers cultuurtrajecten:

  • Een aanpak voor een meer bezielde Landelijke Huisartsen Vereniging, met meer eigenaarschap van medewerkers, collectief leiderschap bij het MT en een steviger relatie met haar leden. Lees hier meer over resultaten en learnings van de aanpak, gebaseerd op de principes van Frederic Laloux uit zijn boek Reïnventing organisations.
  • Via een cultuuromslag de opsporing in beweging zetten, in de eenheid Midden Nederland, door te werken aan verbindend leiderschap en het versterken van de urgentie op een gezamenlijke koers. Onze aanpak is geïnspireerd en op maat gemaakt vanuit het concept Verwaarloosde Organisaties van Joost Kampen.