Strategie

Het strategie op 1 A4 document is een kader voor samen sturen. Het document kan gecascadeerd in de hele organisatie ingezet worden en zorgt voor gezamenlijke focus, goed opdrachtgeverschap en eigenaarschap. Het inspiratieforumulier helpt je bij het invullen. We stellen deze documenten graag beschikbaar in ppt, stuur ons dan even een berichtje.

Inspiratieformulier

Het inspiratieformulier helpt je uit te zoomen. Wat is nu eigenlijk de vraag, het probleem. Welk doel heb je en welke resultaten wil je boeken en wat vraagt dit van je team. Het helpt je om je strategie op 1 A4 in te vullen.