SoulSearchers begeleidt een aantal langere ontwikkeltrajecten. Voorbeelden hiervan zijn:

 1. Organisatiecultuur in ontwikkeling
 2. Overleghackers
 3. Leidende principes
 4. MBTI als instrument in (team)coaching
 5. Op weg naar zelfsturing
 6. Verbindend leiderschap
 7. Mindfulness
 8. Coaching
 9. Learning Communities

Organisatiecultuur in ontwikkeling

“We zijn benieuwd wat jullie plan wordt.”

Culturen zijn continu in ontwikkeling, dus een cultuurverandertraject begeleiden is altijd een wat bijzondere vraag. Wie zijn wij om een cultuur te veranderen, en is dat überhaupt te doen? Wil je meer begrijpen van je organisatiecultuur en werkelijk zien wat er speelt in de dynamiek van je organisatie? Onze ervaring is dat het helpt om van binnenuit op 3 elementen beweging te creëren:

 1. Richting geven en verbinden vanuit een emotionele purpose en leidende principes. Wat is waar jullie je aan verbinden samen en hoe werken jullie hier samen aan. Formuleer deze doelen helder en wees transparant over ieders bijdrage hieraan. Waar zeggen jullie ja tegen en waar nee. Niet alles kan in de etalage, en niet alles kan dezelfde aandacht krijgen. Dus zorg dat je SAMEN kiest!
 2. Maak eigenaarschap en verantwoordelijkheid onderdeel van het dagelijks werk praat hierover met elkaar; geef enerzijds ruimte aan medewerkers om initiatief te nemen en te bepalen wat van belang is, en ondersteun ze anderzijds optimaal om inzicht te krijgen in wat ze daarin zelf te ontwikkelen hebben. Persoonlijk leiderschap is een randvoorwaarde om te focussen en verantwoordelijkheid te nemen. We geven incompany programma’s, waarbij we persoonlijk leiderschap koppelen aan de bedoeling en leidende principes van de organisatie.
 3. Nieuwe organisatierituelen; Overleggen, overleggen overleggen…. Herken je ook je volle agenda met afspraken van een uur? En hoe zinvol zijn deze overleggen? Veelal wordt er om de hete brij heen gedraaid en rondgecirkeld over dezelfde onderwerpen. Neem de overlegcultuur en -structuur op de schop; cultiveer dat er besproken wordt waar het werkelijk over gaat. Stop met lang vergaderen en wekelijkse vergadercircuits. Zorg voor diversiteit in (werk)vorm en laat medewerkers die hier talent voor hebben dit breed inzetten. #Overleghackers trainen is een manier die wij gebruikten bij de Landelijke Huisartsen Vereniging, lees hierover meer in het volgende item.

Overleghackers

“Elke week weer naar dezelfde vergadering.”

Overleggen, overleggen overleggen. We ontmoeten bij 1 van onze klanten een cultuur waar zorgvuldig afwegen en alles precies goed doen besluitvorming in de weg staat. Door de MT-vergadering te hacken en met Deep Democracy besluitvorming te organiseren ontstaat er een positieve ervaring in het samen anders doen, met als resultaat een gedragen en kwalitatief goed besluit. Wil je meer weten over onze Overleghackers training?

Mensen willen zich graag inzetten voor wat echt belangrijk voor hen is. Maar veel mensen ervaren vergaderen als tijdverspilling. Gesprekken voelen meer als debatten en uitnodigingen om input te leveren leiden soms tot geheel andere uitkomsten. Voor het oplossen van complexe problemen en vernieuwing is samenwerking nodig waarin wordt geluisterd naar elkaars mening en ideeën, dit staat los van hiërarchie of afdeling. Voor de Landelijke Huisartsen Vereniging ontwikkelden we een #Overleghackers training. Een train de trainer programma waarin mensen worden opgeleid om de eigen overlegstructuur te bekijken en anders vorm te geven.

Ze leren een mix van krachtige methodes gebaseerd op Art of Hosting, Mindful Werken en Deep Democracy. Ze leren faciliteren in verschillende rollen, omgaan met lastige collega’s in vergaderingen en anders kijken naar rituelen in hun huidige organisatie. Wat is er nodig, wat mag meer ruimte krijgen? Vervolgens ontwerpt de groep een overlegstructuur en -cultuur die past bij de toekomst van hun organisatie. Bij de Landelijke Huisartsen Vereniging is het doel om daarmee, de verbinding met de leden te versterken, de besluitvorming soepeler en transparanter te laten verlopen en het werkplezier te vergroten!

Leidende principes

“Kernwaarden die gelden totdat de marge onder druk staat.”

In onze verandertrajecten is er veel aandacht voor de koppeling van hard en zacht. Aan de koppeling van houding en gedrag aan de inhoud van het werk. We ontwikkelen samen met medewerkers leidende principes die richting geven aan houding en gedrag in het dagelijks werk. Zodat kernwaarden niet alleen worden bedacht en opgeschreven, maar ook echt voorgeleefd, doorleefd en doorgegeven kunnen worden. Ook als het even lastig is en je de taaiheid ontmoet.

MBTI als instrument in (team)coaching

“Ik laat een stukje van mezelf thuis vandaag.”

Wij zijn gecertificeerd partner van de Myer Briggs Type Indicator. De Myer Briggs Type Indicator (MBTI) is een waarderend en gemakkelijk toepasbaar instrument om meer inzicht te krijgen in wat jouw natuurlijke voorkeursstijl is in je gedrag. Het geeft inzicht in jezelf, maar zeker ook in teamgenoten of samenwerkingspartners. We gebruiken het regelmatig in individuele coaching (met een uitgebreid persoonlijk rapport waarin zowel aanwezig leiderschap als potentieel wordt besproken) en in teamcoaching.

Dit voorjaar begeleidde we een team dat uit haar ad hoc-modus wilde komen en graag samen de lange termijn richting wilde bepalen. In de samenstelling bleek slechts 1 medewerker het iNtuition-type te zijn. Ze merkte op dat ze zich niet altijd begrepen en gewaardeerd voelde. Er ontstond een gesprek over de ambitie van het team, en haar kwaliteiten rondom verbeeldingskracht, het zien van patronen en toekomstmogelijkheden. Door het gesprek mbv de MBTI-analyse, heeft zij heeft nu een belangrijke trekkende rol gekregen in het creëren van een toekomstperspectief; haar plek wordt nu meer gewaardeerd en ze begrijpen elkaars verschillende kwaliteiten.

De MBTI voedt de reflectie op wie je bent, welke rol bij je past en hoe je samenwerking kan verbeteren. De ontwikkeling van teams groeit wanneer er kwetsbaarheid mag zijn; wij zijn fan van de MBTI, omdat de methode toegankelijk is, je zonder oordelen en met een waarderende blik kunt kijken naar jezelf en elkaar. Het geeft handvatten om in teams te bespreken wat je van elkaar nodig hebt. Voor ons een essentiële start in persoonlijk leiderschap en in teams op weg naar zelfsturing. Zodat je jezelf helemaal kunt meenemen naar je werk!

Op weg naar zelfsturing

Veel van onze klanten willen graag een plattere organisatie worden, vertrouwen geven aan medewerkers en eigenaarschap stimuleren. Maar wanneer is je team hier eigenlijk geschikt voor en welke ontwikkeling heeft jouw team nodig?

Zelfsturing is geen doel op zich. Zelfsturing kan bijdragen wanneer medewerkers graag meer ruimte willen, of wanneer de systeemwereld teveel sturend is geworden en dit ten koste gaat van de kwaliteit van dienstverlening aan de klant.

Zelfsturing ontstaat wanneer een team zich ontwikkelt in de tijd, door dingen mee te maken, door gedoe te bespreken, door successen te vieren en gezamenlijk rituelen te ontwikkelen die helpen bij de taak die er ligt. In de teamontwikkelingsfases van Tuckman zie je terug dat zelfsturing pas om de hoek komt kijken in fase M3 en M4. Wanneer je zelfsturing wilt ontwikkelen zijn vier zaken van belang:
– Doorleef de bedoeling van jullie team; ontwikkel een emotionele purpose die raakt;
– Bespreek gezamenlijk kwaliteiten en waarden van alle teamleden;
– Ontwikkel rituelen die jullie helpen om in de actie/reflectie-modus te blijven en samen te leren;
– Leidinggevenden kunnen dit zelf faciliteren (niet sturen!), maar aan te raden is om hier HR bij te betrekken, het team zelf aan het werk te laten (kan vanaf M3-fase) of externe begeleiding te vragen (tip: SoulSearchers bellen;-).

Voor meer inspiratie over zelfsturing: Frederic Laloux heeft een prachtig boek geschreven ‘Reinventing Organisations’, dat ons voedt in ons vak. Hij schetst – na uitgebreid onderzoek – dat de organisaties van de toekomst worden gekenmerkt door zelfsturing, heelheid en een evoluatief doel. Voor een korte samenvatting in presentatievorm: http://www.soulatwork.nl/how-to-become-a-soulful-organization/

Verbindend leiderschap

‘Organisaties die in staat zijn om te gaan met een veranderende wereld, hebben leiders die zichzelf als instrument van verandering zien’, aldus hoogleraar Harrie Aardema in 2012. Hij schetst dat verbindend leiderschap vraagt dat je je kan verbinden met de context en de mensen om je heen, pas mogelijk is als je persoonlijk leiderschap ervaart. Wij zien dat leiders die de verbinding weten te maken tussen mensen en de bedoeling ofwel de emotional purpose van een organisatie gewaardeerd worden en succesvol zijn. Zij geven vertrouwen, creëren beweging, zetten hun intuïtie in en maken ruimte voor wat zich aandient.

SoulSearchers organiseert incompany leiderschapsprogramma’s, waarbij
– leiders hun persoonlijk leiderschap versterken door o.a. te werken aan emotionele intelligentie en verbindende kwaliteiten;
– gezamenlijke waarden en persoonlijke drijfveren worden ontwikkeld;
– irrationele processen bekeken worden;
– een gedeelde emotional purpose vormgegeven en doorleefd wordt;
– en waarin nieuwe rituelen ontstaan die ondersteunend zijn aan gewenst gedrag in de organisatie.

We werken ervaringsgericht met waar het werkelijk over gaat. We verbinden. We ondersteunen het groepsproces; veren hierin mee en geven reactie en spiegels waar nodig. Onze interventies zijn mentaal, fysiek, emotioneel, en spiritueel: we zetten werkvormen in die het leerproces verdiepen en net buiten de comfort zone liggen van de deelnemers. Voorbeelden hiervan zijn: nature quest, organisatieopstellingen, paardencoaching, muziekimprovisatie, mindfulness en het real time meten van werkgeluk en werkstress.

Resultaten:
Richting & Wendbaarheid
Betrokkenheid & Lerende cultuur
Samen & Eigenaarschap
Veerkracht & Passie

Mindfulness

Door middel van mindfulness trainen wij medewerkers in het anders kijken naar hun werk. Ze verkennen hun automatische patronen, leren effectiever te schakelen tussen doen en zijn en ontwikkelen meer focus en zelfinzicht. In 8 wekelijkse trainingssessies van 2,5 uur oefenen we met mindfulnessvaardigheden, communicatie en reflecteren we op ieders werksituatie. De training vindt plaats in groepsverband. Er is een telefonische intake, en je ontvangt audiotracks en een werkboek voor de thuisbeoefening.

Coaching

SoulSearchers biedt individuele coaching op maat. Persoonlijke en werkgerelateerde thema’s zijn de aanleiding. We verdiepen het inzicht in jezelf, verkennen automatische patronen en de dynamiek die je meebrengt in het contact. Resultaat: meer inzicht, nieuw gedrag, meer balans en veerkracht. Een coachingstraject bestaat meestal uit 6-8 sessies van 1,5 uur. Een vrijblijvend intakegesprek maakt hier onderdeel van uit.

Learning Communities

“Learning communities are emerging entities that exist around working and learning together on a common purpose.”

Docenten zijn gepassioneerde types, die energie halen uit het werken met studenten, die graag geven, en andere mensen dingen leren. Die passie wordt de laatste jaren verdrongen door regels vanuit de systeemwereld van de onderwijsinstellingen. Het individuele vak van de leraar is daarmee nog geïsoleerder geworden, terwijl het onderwijs van de toekomst vraagt dat we meer gezamenlijk leren. Niet alleen om het werkgeluk van de docent te doen groeien, maar ook omdat de student klaargestoomd wil worden voor vraagstukken van deze tijd, waar verbinden en samenwerken een must zijn.

SoulSearchers treedt daarom met docententeams buiten de gebaande paden van de onderwijsinstelling. We gaan terug naar de passie van docenten, we activeren studenten om de leiding te nemen over hun leerproces, en we doen dit in een learning community waar concrete maatschappelijke vraagstukken centraal staan. Dit vraagt een zelfsturend docententeam, dat nieuwsgierig is om leren gezamenlijk vorm te geven.

Bij de Hogeschool van Amsterdam begeleiden we een opleiding in het ontwerpen van het onderwijs van de toekomst; we doen dit zoveel mogelijk gezamenlijk met diverse stakeholders, we kijken van buiten naar binnen wat er nodig is en zetten activerende werkvormen in. Per semester bepalen we de bedoeling van dat gedeelte van het curriculum; met als doel dat zowel docenten, studenten als toekomstige werkgevers zich hieraan kunnen verbinden. We coachen en trainen docententeams en faciliteren op organisatieniveau dat de learning community ook zo goed mogelijk ondersteund wordt door de onderwijslogistiek. De nadruk in al onze interventies ligt steeds op het vergroten van de collectiviteit en het leren van elkaar.