Als je als organisatie je koers wilt wijzingen vraagt dat gebundelde kracht. Je hebt als directie- of managementteam de uitdaging om de primaire loyaliteit bij dat team te krijgen. Dat vraagt dat er vertrouwen is, dat je constructieve conflicten aangaat, dat je elkaar aanspreekt en aandacht geeft aan gezamenlijke resultaten. Zo werk je aan de horizontale loyaliteit, aan de verbinding tussen ‘peers’ en groeit de veranderkracht in je organisatie.

SoulSearchers organiseert incompany leiderschapsprogramma’s, waarbij we werken aan deze horizontale verbinding. We doen dit door:

  • Het persoonlijk leiderschap van ieder teamlid versterken;
  • Gezamenlijke waarden en ambities te bepalen;
  • Groepsdynamiek te bekijken en samen het potentieel van het team te bepalen;
  • Gezamenlijk te leren sturen op collectieve resultaten.

We werken ervaringsgericht met waar het werkelijk over gaat. We verbinden. We ondersteunen het groepsproces; veren hierin mee en geven reactie en spiegels waar nodig. We zetten werkvormen in die het leerproces verdiepen en net buiten de comfort zone liggen van de deelnemers.