Als je als organisatie je koers wilt wijzingen of een cultuuromslag wilt maken, vraagt dat gebundelde kracht. Je hebt als directie- of managementteam de uitdaging om de primaire loyaliteit bij dat team te krijgen. Dat vraagt dat er vertrouwen is, dat je constructieve conflicten aangaat, dat je elkaar aanspreekt en aandacht geeft aan gezamenlijke resultaten. Zo werk je aan de horizontale loyaliteit, aan de verbinding tussen ‘peers’ en groeit de veranderkracht in je organisatie.
Ook individueel als leider is er groei mogelijk (en soms zelfs nodig) wanneer je als organisatie verandert. Zo zal de impact van een team groter worden, wanneer iedere leider zelf ook in de ontwikkelstand gaat staan. In het meenemen van je mensen gaat het immers vooral om zelf een betrouwbare leider te zijn, niet om vertrouwen te geven. Dit vraagt dat je eigen thema’s kent, je emotioneel beschikbaar bent, en dat je systemische blik en traumabewustzijn groeit.

SoulSearchers organiseert incompany leiderschapsprogramma’s, waarbij we werken aan deze persoonlijke verdieping en horizontale verbinding. We doen dit door:

  • Het persoonlijk leiderschap en innerlijk kompas van ieder teamlid te versterken;
  • Gezamenlijke waarden, ambities en omgangsvormen te bepalen;
  • Groepsdynamiek te bekijken en samen het potentieel van het team te bepalen;
  • Veiligheid te creëren in de organisatie, en dus bewustzijn op eigen en elkaars angst ontwikkelen;
  • Gezamenlijk te leren sturen op collectieve resultaten.

We werken ervaringsgericht met waar het werkelijk over gaat. We verbinden. We ondersteunen het groepsproces; veren hierin mee en geven reactie en spiegels waar nodig. We zetten werkvormen in die het leerproces verdiepen en net buiten de comfort zone liggen van de deelnemers.