‘Organisaties die in staat zijn om te gaan met een veranderende wereld, hebben leiders die zichzelf als instrument van verandering zien’, aldus hoogleraar Harrie Aardema in 2012. Hij schetst dat verbindend leiderschap vraagt dat je je kan verbinden met de context en de mensen om je heen, pas mogelijk is als je persoonlijk leiderschap ervaart. Wij zien dat leiders die de verbinding weten te maken tussen mensen en de bedoeling ofwel de emotional purpose van een organisatie gewaardeerd worden en succesvol zijn. Zij geven vertrouwen, creëren beweging, zetten hun intuïtie in en maken ruimte voor wat zich aandient.

SoulSearchers organiseert incompany leiderschapsprogramma’s, waarbij
– leiders hun persoonlijk leiderschap versterken door o.a. te werken aan emotionele intelligentie en verbindende kwaliteiten;
– gezamenlijke waarden en persoonlijke drijfveren worden ontwikkeld;
– irrationele processen bekeken worden;
– een gedeelde emotional purpose vormgegeven en doorleefd wordt;
– en waarin nieuwe rituelen ontstaan die ondersteunend zijn aan gewenst gedrag in de organisatie.

We werken ervaringsgericht met waar het werkelijk over gaat. We verbinden. We ondersteunen het groepsproces; veren hierin mee en geven reactie en spiegels waar nodig. Onze interventies zijn mentaal, fysiek, emotioneel, en spiritueel: we zetten werkvormen in die het leerproces verdiepen en net buiten de comfort zone liggen van de deelnemers. Voorbeelden hiervan zijn: nature quest, organisatieopstellingen, paardencoaching, muziekimprovisatie, mindfulness en het real time meten van werkgeluk en werkstress.

Resultaten:
Richting & Wendbaarheid
Betrokkenheid & Lerende cultuur
Samen & Eigenaarschap
Veerkracht & Passie

Terug naar overzicht