“Elke week weer naar dezelfde vergadering.”

Overleggen, overleggen overleggen. We ontmoeten bij 1 van onze klanten een cultuur waar zorgvuldig afwegen en alles precies goed doen besluitvorming in de weg staat. Door de MT-vergadering te hacken en met Deep Democracy besluitvorming te organiseren ontstaat er een positieve ervaring in het samen anders doen, met als resultaat een gedragen en kwalitatief goed besluit. Wil je meer weten over onze Overleghackers training?

Mensen willen zich graag inzetten voor wat echt belangrijk voor hen is. Maar veel mensen ervaren vergaderen als tijdverspilling. Gesprekken voelen meer als debatten en uitnodigingen om input te leveren leiden soms tot geheel andere uitkomsten. Voor het oplossen van complexe problemen en vernieuwing is samenwerking nodig waarin wordt geluisterd naar elkaars mening en ideeën, dit staat los van hiërarchie of afdeling. Voor de Landelijke Huisartsen Vereniging ontwikkelden we een #Overleghackers training. Een train de trainer programma waarin mensen worden opgeleid om de eigen overlegstructuur te bekijken en anders vorm te geven.

Ze leren een mix van krachtige methodes gebaseerd op Art of Hosting, Mindful Werken en Deep Democracy. Ze leren faciliteren in verschillende rollen, omgaan met lastige collega’s in vergaderingen en anders kijken naar rituelen in hun huidige organisatie. Wat is er nodig, wat mag meer ruimte krijgen? Vervolgens ontwerpt de groep een overlegstructuur en -cultuur die past bij de toekomst van hun organisatie. Bij de Landelijke Huisartsen Vereniging is het doel om daarmee, de verbinding met de leden te versterken, de besluitvorming soepeler en transparanter te laten verlopen en het werkplezier te vergroten!