Wat wij doen

Wat wij doen2020-03-19T14:15:00+01:00

Veilige organisatieculturen

Een cultuur is een bundeling van mensen, gedragingen en rituelen. Een omgeving waar het werk zich afspeelt en waar mensen zich toe verhouden. Een organisatiecultuur is een verzameling van (fractale) patronen waaruit je kunt zien welk gedrag wel en [...]

Verbindend leiderschap

Als je als organisatie je koers wilt wijzingen of een cultuuromslag wilt maken, vraagt dat gebundelde kracht. Je hebt als directie- of managementteam de uitdaging om de primaire loyaliteit bij dat team te krijgen. Dat vraagt dat er vertrouwen [...]

Leidende principes

“Kernwaarden die gelden totdat de marge onder druk staat.” In onze verandertrajecten is er veel aandacht voor de koppeling van hard en zacht. Aan de koppeling van houding en gedrag aan de inhoud van het werk. We ontwikkelen [...]

Op weg naar zelfsturing

Veel van onze klanten willen graag een plattere organisatie worden, vertrouwen geven aan medewerkers en eigenaarschap stimuleren. Maar wanneer is je team hier eigenlijk geschikt voor en welke ontwikkeling heeft jouw team nodig? Zelfsturing is geen doel op [...]

Overleghackers

“Elke week weer naar dezelfde vergadering.” Overleggen, overleggen overleggen. We ontmoeten bij 1 van onze klanten een cultuur waar zorgvuldig afwegen en alles precies goed doen besluitvorming in de weg staat. Door de MT-vergadering te hacken en met [...]

Learning Communities

Learning communities are emerging entities that exist around working and learning together on a common purpose.” Docenten zijn gepassioneerde types, die energie halen uit het werken met studenten, die graag geven, en andere mensen dingen leren. Die passie [...]

Coaching

SoulSearchers biedt individuele coaching op maat. Persoonlijke en werkgerelateerde thema’s zijn de aanleiding. We verdiepen het inzicht in jezelf, verkennen automatische patronen en de dynamiek die je meebrengt in het contact. Resultaat: meer inzicht, nieuw gedrag, meer balans [...]

Ga naar de bovenkant