Wanneer teams heldere resultaatgebieden hebben afgesproken zijn ze effectiever. Hoe logisch klinkt dat? Maar niets is weerbarstiger dan dit. Veel meerjarenplannen of strategische plannen hebben abstracte doelen, waar weinig richting in wordt gegeven. En het is ook een kunst om de plannen vervolgens gezamenlijk te gaan realiseren. Wij maken ambitieuze en gedragen strategiekaarten met directieteams en MT’s, waar men zich verantwoordelijk voor voelt en het lef en vertrouwen heeft om ze ook samen waar te maken.

We ontwikkelen op een interactieve wijze strategiekaarten en gebruiken hiervoor de OGSM-methodiek: het resultaat is een plan op 1 A4, dat richting geeft via een helder doel, ofwel een emotional purpose: medewerkers kunnen zich er gemakkelijk aan verbinden. Het doel is concreet uitgewerkt in strategieën en een aanpak, waar mensen zich aan verbinden en vanuit waar gestuurd kan worden op voortgang en effect. Het model nodigt uit om strategieën aan elkaar te verbinden, waardoor de ene strategiekaart gemakkelijk kan worden doorvertaald naar het organisatieniveau eronder. Het versterkt hierdoor de onderlinge verbinding en (de noodzaak voor) samenwerking. Binnen het kader van de strategiekaart is er voor medewerkers veel ruimte om er met agile werkmethodieken mee aan de slag te gaan wat goed werkt voor het eigenaarschap in teams.

We werken in onze strategie-trajecten niet alleen op de inhoud van de strategiekaart, maar ontwikkelen parallel ook het verbindende leiderschap. Ze leren in het proces om te komen tot een strategiekaart ook om collectieve ambities scherp te krijgen, dilemma’s te bespreken en het vertrouwen onderling te vergroten. Lees hier meer over hoe we daaraan werken. Het eindresultaat is een gedragen strategisch plan én een team dat gegroeid is in de horizontale loyaliteit.