Nieuws

Verbindend leiderschap

2021-07-12T14:00:40+02:00

Als je als organisatie je koers wilt wijzingen vraagt dat gebundelde kracht. Je hebt als directie- of managementteam de uitdaging om de primaire loyaliteit bij dat team te krijgen. Dat vraagt dat er vertrouwen is, dat je constructieve conflicten aangaat, dat je elkaar aanspreekt en aandacht geeft aan [...]

Verbindend leiderschap2021-07-12T14:00:40+02:00

Leidende principes

2020-03-19T14:01:38+01:00

“Kernwaarden die gelden totdat de marge onder druk staat.” In onze verandertrajecten is er veel aandacht voor de koppeling van hard en zacht. Aan de koppeling van houding en gedrag aan de inhoud van het werk. We ontwikkelen samen met medewerkers leidende principes die richting geven aan houding [...]

Leidende principes2020-03-19T14:01:38+01:00

Organisatiecultuur

2021-03-22T19:39:42+01:00

Een cultuur is een bundeling van mensen, gedragingen en rituelen. Een omgeving waar het werk zich afspeelt en waar mensen zich toe verhouden. Een organisatiecultuur is een verzameling van (fractale) patronen waaruit je kunt zien welk gedrag wel en niet ‘ok’ is volgens de groep, hoe een organisatie leert, [...]

Organisatiecultuur2021-03-22T19:39:42+01:00

Op weg naar zelfsturing

2020-03-19T14:04:53+01:00

Veel van onze klanten willen graag een plattere organisatie worden, vertrouwen geven aan medewerkers en eigenaarschap stimuleren. Maar wanneer is je team hier eigenlijk geschikt voor en welke ontwikkeling heeft jouw team nodig? Zelfsturing is geen doel op zich. Zelfsturing kan bijdragen wanneer medewerkers graag meer ruimte willen, [...]

Op weg naar zelfsturing2020-03-19T14:04:53+01:00

Overleghackers

2020-03-19T14:08:01+01:00

“Elke week weer naar dezelfde vergadering.” Overleggen, overleggen overleggen. We ontmoeten bij 1 van onze klanten een cultuur waar zorgvuldig afwegen en alles precies goed doen besluitvorming in de weg staat. Door de MT-vergadering te hacken en met Deep Democracy besluitvorming te organiseren ontstaat er een positieve ervaring [...]

Overleghackers2020-03-19T14:08:01+01:00

Learning Communities

2020-03-19T14:07:03+01:00

Learning communities are emerging entities that exist around working and learning together on a common purpose.” Docenten zijn gepassioneerde types, die energie halen uit het werken met studenten, die graag geven, en andere mensen dingen leren. Die passie wordt de laatste jaren verdrongen door regels vanuit de systeemwereld [...]

Learning Communities2020-03-19T14:07:03+01:00

Coaching

2020-03-19T14:08:57+01:00

SoulSearchers biedt individuele coaching op maat. Persoonlijke en werkgerelateerde thema’s zijn de aanleiding. We verdiepen het inzicht in jezelf, verkennen automatische patronen en de dynamiek die je meebrengt in het contact. Resultaat: meer inzicht, nieuw gedrag, meer balans en veerkracht. Een coachingstraject bestaat meestal uit 6-8 sessies van [...]

Coaching2020-03-19T14:08:57+01:00

MBTI als instrument in (team)coaching

2020-03-19T14:09:50+01:00

“Ik laat een stukje van mezelf thuis vandaag.” Wij zijn gecertificeerd partner van de Myer Briggs Type Indicator. De Myer Briggs Type Indicator (MBTI) is een waarderend en gemakkelijk toepasbaar instrument om meer inzicht te krijgen in wat jouw natuurlijke voorkeursstijl is in je gedrag. Het geeft inzicht [...]

MBTI als instrument in (team)coaching2020-03-19T14:09:50+01:00
Ga naar de bovenkant