Nieuws

Veilige organisatieculturen

2023-08-30T15:29:51+02:00

Een cultuur is een bundeling van mensen, gedragingen en rituelen. Een omgeving waar het werk zich afspeelt en waar mensen zich toe verhouden. Een organisatiecultuur is een verzameling van (fractale) patronen waaruit je kunt zien welk gedrag wel en niet ‘ok’ is volgens de groep, hoe een organisatie leert, [...]

Veilige organisatieculturen2023-08-30T15:29:51+02:00

Verbindend leiderschap

2023-08-28T11:33:52+02:00

Als je als organisatie je koers wilt wijzingen of een cultuuromslag wilt maken, vraagt dat gebundelde kracht. Je hebt als directie- of managementteam de uitdaging om de primaire loyaliteit bij dat team te krijgen. Dat vraagt dat er vertrouwen is, dat je constructieve conflicten aangaat, dat je elkaar aanspreekt [...]

Verbindend leiderschap2023-08-28T11:33:52+02:00

Leidende principes

2023-08-28T12:15:09+02:00

“Kernwaarden die gelden totdat de marge onder druk staat.” In onze verandertrajecten is er veel aandacht voor de koppeling van hard en zacht. Aan de koppeling van houding en gedrag aan de inhoud van het werk. We ontwikkelen samen met medewerkers leidende principes die richting geven aan houding [...]

Leidende principes2023-08-28T12:15:09+02:00

Op weg naar zelfsturing

2023-08-28T12:14:56+02:00

Veel van onze klanten willen graag een plattere organisatie worden, vertrouwen geven aan medewerkers en eigenaarschap stimuleren. Maar wanneer is je team hier eigenlijk geschikt voor en welke ontwikkeling heeft jouw team nodig? Zelfsturing is geen doel op zich. Zelfsturing kan bijdragen wanneer medewerkers graag meer ruimte willen, [...]

Op weg naar zelfsturing2023-08-28T12:14:56+02:00

Overleghackers

2023-08-28T12:14:52+02:00

“Elke week weer naar dezelfde vergadering.” Overleggen, overleggen overleggen. We ontmoeten bij 1 van onze klanten een cultuur waar zorgvuldig afwegen en alles precies goed doen besluitvorming in de weg staat. Door de MT-vergadering te hacken en met Deep Democracy besluitvorming te organiseren ontstaat er een positieve ervaring [...]

Overleghackers2023-08-28T12:14:52+02:00

Learning Communities

2023-08-28T12:14:43+02:00

Learning communities are emerging entities that exist around working and learning together on a common purpose.” Docenten zijn gepassioneerde types, die energie halen uit het werken met studenten, die graag geven, en andere mensen dingen leren. Die passie wordt de laatste jaren verdrongen door regels vanuit de systeemwereld [...]

Learning Communities2023-08-28T12:14:43+02:00

Coaching

2023-08-28T12:14:38+02:00

SoulSearchers biedt individuele coaching op maat. Persoonlijke en werkgerelateerde thema’s zijn de aanleiding. We verdiepen het inzicht in jezelf, verkennen automatische patronen en de dynamiek die je meebrengt in het contact. Resultaat: meer inzicht, nieuw gedrag, meer balans en veerkracht. Een coachingstraject bestaat meestal uit 6-8 sessies van [...]

Coaching2023-08-28T12:14:38+02:00

MBTI als instrument in (team)coaching

2023-08-28T12:14:31+02:00

“Ik laat een stukje van mezelf thuis vandaag.” Wij zijn gecertificeerd partner van de Myer Briggs Type Indicator. De Myer Briggs Type Indicator (MBTI) is een waarderend en gemakkelijk toepasbaar instrument om meer inzicht te krijgen in wat jouw natuurlijke voorkeursstijl is in je gedrag. Het geeft inzicht [...]

MBTI als instrument in (team)coaching2023-08-28T12:14:31+02:00
Ga naar de bovenkant