Wat wij doen

Veilige organisatieculturen

2023-08-30T15:29:51+02:00

Een cultuur is een bundeling van mensen, gedragingen en rituelen. Een omgeving waar het werk zich afspeelt en waar mensen zich toe verhouden. Een organisatiecultuur is een verzameling van (fractale) patronen waaruit je kunt zien welk gedrag wel en niet ‘ok’ is volgens de groep, hoe een organisatie leert, [...]

Veilige organisatieculturen2023-08-30T15:29:51+02:00

Verbindend leiderschap

2023-08-28T11:33:52+02:00

Als je als organisatie je koers wilt wijzingen of een cultuuromslag wilt maken, vraagt dat gebundelde kracht. Je hebt als directie- of managementteam de uitdaging om de primaire loyaliteit bij dat team te krijgen. Dat vraagt dat er vertrouwen is, dat je constructieve conflicten aangaat, dat je elkaar aanspreekt [...]

Verbindend leiderschap2023-08-28T11:33:52+02:00

(Team)coaching

2021-07-12T14:00:34+02:00

Of we nu een team coachen of een individu, we werken altijd met wat er gebeurt in het moment. Dat begint al bij een intake of kennismaking, om gezamenlijk te bepalen wat de vraag is achter de vraag. En ook in de aanpak zal de ontmoeting tussen ons [...]

(Team)coaching2021-07-12T14:00:34+02:00

Medewerkersparticipatie

2023-08-28T12:15:34+02:00

Wanneer medewerkers aangeven dat ze te weinig betrokken worden of ruimte krijgen, is het belangrijk om te achterhalen wat daaronder ligt. Zomaar zelfsturende teams inrichten en verantwoordelijkheden laag beleggen is te kort door de bocht. Het kan zijn dat teams zo zijn doorgegroeid en in de categorie high performing [...]

Medewerkersparticipatie2023-08-28T12:15:34+02:00

Opgavegericht Samenwerken

2023-08-28T12:15:28+02:00

We begeleidden een traject over leren opgavegericht te werken in wijken in de gemeente Helmond. Er zijn twee opgaveteams ingericht waarin deze werkwijze wordt uitgeprobeerd en doorontwikkeld. Ook ontwikkelde we een werkwijze die omschrijft hoe je met stakeholders wijkontwikkelprogramma’s programmeert, en hoe je die vervolgens realiseert in samenwerking met [...]

Opgavegericht Samenwerken2023-08-28T12:15:28+02:00

Strategiekaart

2023-08-30T15:29:33+02:00

Wanneer teams heldere resultaatgebieden hebben afgesproken zijn ze effectiever. Hoe logisch klinkt dat? Maar niets is weerbarstiger dan dit. Veel meerjarenplannen of strategische plannen hebben abstracte doelen, waar weinig richting in wordt gegeven. En het is ook een kunst om de plannen vervolgens gezamenlijk te gaan realiseren. Wij [...]

Strategiekaart2023-08-30T15:29:33+02:00
Ga naar de bovenkant